หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19

          กองกลาง งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) บริเวณภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่ใช้ร่วมกัน โถงโล่ง บันได ทางเดิน กระจกผนัง ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องประชุม เพื่อป้องกันควมคุมโรค และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔  เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready