หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

          ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meetโดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready