หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19

 

มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19

            นายอนันทรัตน์ อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบหมายให้งานบริการ กายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร ลิฟต์ บันได ประตู และจุดสัมผัสสาธารณะต่าง ๆ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพและ มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารบูรณมงคล ชั้น ๕ - ๗ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready