หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

        กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่อาคารเรียน โต๊ะนั่งพักสำหรับนักศึกษา ลิฟต์โดยสาร ราวบันได ประตู ทางเดินอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุมและจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี

                                                                                            

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready