หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กบส.เพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

 

กบส.เพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

(COVID-19) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

        กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีเพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยการติดสติกเกอร์จุดยืนรับบริการที่มีระยะห่างอย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่า Social Distancing ทั้งการรับบริการแผนกต่างๆภายในหน่วยงาน และการใช้บริการลิฟต์โดยสารของอาคารเรียนต่างๆ โดยกำหนดให้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน ๔ คน และต้องยืนตามจุดยืนที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มถาดน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้าอาคารเพื่อฆ่าเชื้อติดมากับรองเท้าของทุกคนที่เข้ามาภายในอาคาร และเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของ การป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready