หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

        กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคCOVID-19 บริเวณต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่อาคารเรียน โต๊ะนั่งพักสำหรับนักศึกษา ลิฟต์ ราวบันได ประตู และจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ ตามมาตรการ การป้องกันโรค COVID-19 เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready