หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมปรับตัวสู่วิกฤติ COVID - 19

ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมปรับตัวสู่วิกฤติ COVID - 19

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meetเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 และการปรับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อวันพุธที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓

 

 

 

 

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี   / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready