หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

             อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรีและอาจารย์เฉลิม ขุนเอียดผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมอบหมายให้งานบริการและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารเรียน ห้องปฎิบัติการ ห้องสำนักงาน ลิฟต์ ราวบันได ประตู และจุดสัมผัสสาธารณะต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพและ มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๕มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ภาพ: อภิเษก/ เรียบเรียง :อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready