หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรีคุมเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

 

มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรีคุมเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

        กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี คัดกรองบุคคลเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการ การป้องกันโรค COVID-19  โดยให้ใช้ประตูที่ ๑ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ในการเดินทางเข้า-ออกเพียงประตูเดียว ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ใช้เครื่องตรวจวัดสแกนอุณหภูมิร่างกายทุกคน ที่เดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย และมีการสแกนอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ตัวอาคาร พร้อมรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ ๑๐๐% เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready