หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ศูนย์วาสุกรีงดใช้สนามกีฬาทุกชนิด ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ศูนย์วาสุกรีงดใช้สนามกีฬาทุกชนิด ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

                  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิ ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในศูนย์วาสุกรีชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ผวจ.อย.ที่ ๙๙๙/๒๕๖๓ ข้อ ๑.๓ ว่าด้วยการปิดสถานที่ สนามกีฬาพื้นที่ใช้เพื่อการเล่นหรือแข่งขันโดยผู้เล่นหรือผู้แข่งขันต้องสัมผัสอุปกรณ์กีฬาร่วมกัน หรือผู้เล่นมีการปะทะ สัมผัส สื่อสารกันอย่างใกล้ชิด เช่นฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

ภาพ / จัดทำ : พิพัฒน์ ปชส.กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready