หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

           นายอนันทรัตน์  อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำรวจจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรดขนาดเล็กแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณประตูเข้า-ออก มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready