หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19

          นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คัดกรองวัดอุณภูมิ - วัดไข้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 โดยมีนางสาวตวงพร ขาวมาลา พยาบาล พร้อมด้วยนายชัยพงษ์ วิลามาศ นักวิชาการศึกษางานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองกลางร่วมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์และแนวทางปฏิบัติการให้บริการกับผู้เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ณ ศูนย์อาหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready