หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การป้องกัน ไวรัส Covid -19

การป้องกัน ไวรัส Covid -19

            นายอนันทรัตน์ อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้บริการศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสCOVID -19เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready