หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างองค์ความรู้ต้านไวรัส Covid -19

ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างองค์ความรู้ต้านไวรัส Covid -19

            อาจารย์กาญจนา พิศาภาคหัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผศ. ดร.สามารถ ต่ายขาว  ผศ. ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล   ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง   ดร.พรพรรณ รัตนะสัจจะดร.ดวงหทัย รัตนสัจธรรม และดร.สุธิษา เละเซ็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19พร้อมฝึกทำหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านภายในชุมชนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready