หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ศูนย์วาสุกรีวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ศูนย์วาสุกรีวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

            เนื่องจากสถานะการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิ จึงตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย บริเวณหน้าประตูก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

ภาพ / จัดทำ : พิพัฒน์ ปชส.กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready