หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

อบรมการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

        นายปิติชน  เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองบุคคลเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการ การป้องกันโรค COVID-19  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจวัดสแกนอุณหภูมิร่างกาย และขั้นตอนในการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลให้มีปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready