หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อธิการบดีตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

อธิการบดีตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคCOVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน รับนโยบาย และนำตรวจเยี่ยมในจุดให้บริการและคัดกรองต่างๆ ตามมาตรการ การป้องกันโรค COVID-19 เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต๒

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready