หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

        นายปิติชน  เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มอบหมายให้งานบริการและส่งเสริมการศึกษา พร้อมด้วยหน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคCOVID-19 บริเวณต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่อาคารเรียน โต๊ะนั่งพักสำหรับนักศึกษา ลิฟต์ บันได ประตู และจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ ตามมาตรการ การป้องกันโรค COVID-19 เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี

                                                                                            Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready