หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

           นายปิติชน  เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี พร้อมงานบริการและส่งเสริมการศึกษา และหน่วยสื่อสารองค์กรฯ ลงพื้นที่กำกับและติดตามผลการดำเนินงานการฉีดพ่นและเช็ดถู  จุดสัมผัสสาธารณะต่างๆเช่น ราวบันได เคาร์เตอร์และทำความสะอาดพื้น ตามมาตรการ การป้องกันโรค COVID-19 เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่  ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีเส้นระยะปลอดภัย และห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการจากภายนอก เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready