หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“อบรมการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส covid-19”

 

“อบรมการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส covid-19”

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมการสอนออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีเพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัส covid-19โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ การสอนออนไลน์โดยใช้GoogleClassroomในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 8202 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยา 

รายงาน :  นาตยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready