หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 3/2563

 

“ประชุมกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 3/2563”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยา 

รายงาน :  นาตยา

“ประชุBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready