หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะบริหารธุรกิจฯ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ

 

“คณะบริหารธุรกิจฯ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ”


                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และนายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการบริการด้านวิชาการ งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม การประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ แลตัวแทนคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานะ

ภาพ : อ.ณัฐวัฒน์ 

รายงาน :  นาตยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready