หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมป้องกันเชื้อโรค

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมป้องกันเชื้อโรค

         งานบริการกายภาพและสิ่งแวดล้อมกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อโรคภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : งานบริการกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready