หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

 

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

         อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรีและอาจารย์เฉลิม ขุนเอียดผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่บุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ ๑๑มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ: อภิเษก/ เรียบเรียง :อภิเษก  

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready