หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลล้างมือแก่กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลล้างมือแก่กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 

           อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี รับมอบเจลล้างมือซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.อดุลย์ หาญวังม่วงรองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรีเป็นผู้แทนมอบให้แก่กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ: อภิเษก/ เรียบเรียง :อภิเษก  

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready