หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร่วมอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ร่วมอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

              นายอนันทรัตน์ อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีเปิดงานการอนุรักษ์เมรุทิศตะวันตก (C5) โครงการในกองทุนเอกอัครราชทูต เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) “ศตวรรษที่ ๑๗ แห่งการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามโดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายไมเคิล ดีซอมรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready