หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
แจ้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

แจ้งเหตุระบบเครือข่ายขัดข้อง

       ขณะนี้ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอาจมีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายของ Uninet 
       ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการประสานงานกับ Uninet เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

    

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

10 มีนาคม 2563Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready