หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC)  โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกร สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาการผลิตให้เกษตรกรเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ให้ภาคเกษตรไทยก้าวสู่ยุค ๔.๐ ครบวงจร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมปรินซ์ ๓ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

ภาพ : กองกลาง  จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready