หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

              นางสาวชวนพิศ เปรมกมลหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนางสาวภัทรสุดา ประดาพล นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready