หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔

 

เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔ และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digitalครั้งที่ ๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา และเปิดรับผลงานจากสถาบันการศึกษาภายนอกและรวบรวมตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready