หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

         อาจารย์กาญจนา พิศาภาคหัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมฝึกอบรมให้ความรู้การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคให้แก่ประชาชนในชุมชน เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดอินทราราม ตำบลหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready