หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด

 

“โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด”

        สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสมรรถนะวิชาชีพแก่นักศึกษา และทดสอบมาตรฐานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพ : กุลธิดา  รายงาน :  นาตยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready