หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563”

 

“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563”

          อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤตภาส ณ พัทลุง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเขียนใบสมัครงาน” และคุณเกรียงสิทธิ์ ศิริชาติไทย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน”ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : พิพัฒน์/นาตยา  รายงาน :  นาตยา

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready