หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม AIC ต้นแบบแห่งแรก ณ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม AIC ต้นแบบแห่งแรก ณ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

        นายปิติชน  เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี นำนายนพพร อินสว่าง และคณะอนุกรรมการ ด้าน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่จริง และดูความพร้อมของพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาเตรียมนำเสนอและหารือ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม AIC ต้นแบบ แห่งแรก  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต๒เมื่ออังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต๒

 

จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready