หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

 

พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์ยืน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรีเป็นประธานพร้อมทั้งให้โอวาทใน พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรีที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการของศูนย์สุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรและนักศึกษา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรีเข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready