หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชกฤษช นิธิธนภัทร์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ คุณนรินทร์ รักคำผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ANILOGISTICSLTD และคุณรังสรรค์ ปรางวิเศษ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่กรุงศรี มาร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง สิ่งที่นักศึกษาต้องมี ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ และเรื่องประสบการณ์หาได้อย่างไรจากสถานประกอบการ โดยในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                   

   ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready