หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“ทำบุญวันพุธ”

 

ทำบุญวันพุธ

           อาจารย์ชุตินันท์ วิลามาศ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ทำบุญวันพุธ” เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : พิพัฒน์  รายงาน :  นาตยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready