หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“งานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2”

 

 

“งานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดงานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

ภาพ : อ.ชาญณรงค์/พิพัฒน์/นาตยา  รายงาน :  นาตยา

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready