หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“ขอบคุณบริษัทมิตซูไทยธาดา จำกัด”

“ขอบคุณบริษัทมิตซูไทยธาดา จำกัด”

           นายสิทธิพันธุ์ จันทร์ถาวร ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาอยุธยา บริษัทมิตซูไทยธาดา จำกัด ให้ความอนุเคราะห์มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค แก่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในงาน Wasukri Minimarathon 2020 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รองคณบดี และอาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้ช่วยคณบดี
เป็นผู้แทนรับมอบ

ภาพ : อ.กอบชัย    รายงาน :  นาตยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready