หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“Hand-On Experience ณ โรงเรียนบางปะหัน”

Hand-On E

Hand-On Experience ณ โรงเรียนบางปะหัน”

           สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการ Hands-on Experience Project โครงการย่อยที่ 5 พื้นฐานการประยุกต์ใช้ IOT เพื่อพัฒนานวัตกรรม Thailand 4.0 ณ โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริญญา นาโท ดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ และอาจารย์ชาณรงค์ หนูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อความรู้เบื้องต้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที แนะนำอุปกรณ์สำหรับไอโอที และการเขียนโปรกรมควบคุมหลอดไฟ และWorksho smart car การใช้แอพพลิเคชั่น Arduino car ควบคุม Smart car เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบางปะหัน โดยมีคุณอัญชณา สิริภาพ ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน

 

 

ภาพ : พิพัฒน์ รายงาน :  นาตยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready