หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

มอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

            อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบเกียรติบัตรและมอบรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดผงสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย ประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready