หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ๒/๒๕๖๒

 

 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ๒/๒๕๖๒

                 นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุม การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๒/๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา ให้แก่บุคลากรของกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready