หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๑”

 

“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๑”

               สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้บริหารส่วนราชการ/เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพ : พิพัฒน์/นาตยา  รายงาน :  นาตยา

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready