หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง”

 

 

การประก         การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง


         สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑ “กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารเทศ เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานโดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงาน

ภาพ : นาตยา รายงาน :  นาตยา 17/2/2563Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready