หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  “เปิดบ้าน ลานโพธิ์”เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นักเรียน   ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖โดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ให้ความรู้  ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready