หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

            ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมอบดอกไม้ แสดงความยินดี แก่ อาจารย์ชนะรบ วิชาลัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Silver Prizeจาก Korea Invention Promotion Associationและรางวัล Special Award for Innovationจาก King Abdulaziz Universityในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ งาน “Seoul International Invention Fair 2019”(SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่๒/ ๒๕๖๓เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready