หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแบ่งปันสังคม “น้องอิ่ม พี่สุข”

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแบ่งปันสังคม “น้องอิ่ม พี่สุข”

          อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมดำเนินโครงการน้องอิ่ม พี่สุข เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม โดยได้รับสิ่งของบริจาคและยอดเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาหลายภาคส่วน ยอดเงินหลังจากไปนำซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องครัว ของใช้ที่จำเป็นแล้ว ได้ส่งมอบเงินให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กพื้นฐาน กม.๔๘  จำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อบริหารจัดการต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพื้นฐาน กม.๔๘ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจฯ    /    จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready