หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
บท. หันตรา พี่น้องคล้องสัมพันธ์เราร่วมกันการจัดการ

 

บท. หันตรา พี่น้องคล้องสัมพันธ์เราร่วมกันการจัดการ

                คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการพี่น้องคล้องสัมพันธ์เราร่วมกันการจัดการ@MANAGAMENT GET TOBETHER #1เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ความมีน้ำใจและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ :  คณะบริหารธุรกิจฯ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready