หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

         ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยม รองอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”ครั้งที่ ๒๐ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และจะนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ภาพ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready