หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะนำแนวการศึกษา“ธัญรัตน์นิทรรศ ๖๒”

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะนำแนวการศึกษา“ธัญรัตน์นิทรรศ ๖๒”

          กองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดบูทนิทรรศการเผยแพร่แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ:ธินินทร จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready